Osnivač Kallos Lash Akademije 

Edukator za ekstenzije trepavica, Lash & Brow lift, Henna brows, POWDER brows, Microneedling (dermapen) 

Martina Krajinović Gulsun, vlasnica Kallos lash academy& studia te osnivač Kallos Pro Lash Collection, profesionalnih proizvoda za ekstenzije trepavica.

Jedna od začetnika ekstenzija u Hrvatskoj, te osoba zaslužna za razvoj "lash" industrije, kako u balkanskim zemljama, tako i na međunarodnoj razini.
Svoju karijeru započela je 2008. kao beauty expert, u vlastitom salonu ljepote, ali se specijalizirala za područje trepavica i obrva. Godinama je bila vrlo traženi lash tehničar, na čije trepavice su mnogi čekali mjesecima, jer je razvila vlastiti stil koji su klijentice obožavale. Nakon godina provedenih u salonu, odlučila je usmjeriti svoje djelovanje u edukacije i na osposobljavanje drugih tehničara kroz Kallos lash akademiju.
Martina je prvi hrvatski LASH & BROW sudac. Kao sudac i predavač, proputovala je cijeli svijet i održala preko 50 predavanja na različitim lash&brow kongresima. Članica je nekoliko globalnih udruženja zaduženih za kvalitetu suđenja i natjecanja u cijelom svijetu. Također, članica je sudačke postave najvećih i najprestižnijih natjecanja na svim kontinentima, od Europe do SAD-a. 
Kroz svoje iskustvo stečeno na natjecanjima, kao natjecatelj i kao sudac, pokrenula je i prvo natjecanje u hrvatskoj, Lash Challenge, koje je nakon nekoliko godina održavanja, dosegnulo internacionalne razmjere te okuplja najbolje suce iz cijeloga svijega. 
Martina je osvajačica mnogih međunarodnih nagrada i priznanja. 
TOP 5 lash EDUCATOR, World Industry Award
TOP 3 lash INFLUENCER, World Industry Award
TOP 2 lash EDUCATOR 2020.
TOP 2 Lash BRAND 2020.
Mikropoduzetnica godine, Hrvatska, finalist 2021.
Balkan award winner 2021,poduzetništvo
Posljednjih nekoliko godina, cilj joj je proizvodnja najkvalitetnijih materijala, te osposobljavanje lash tehničara, ne samo u tehničkom smislu, nego i kao podrška u njihovom poduzetničkom djelovanju. Kroz radionice, predavanja, online predavanja i podršku i razne edukacije po cijelom svijetu, Kallos akademija se ponosi brojkom od preko 5000 studenata. 
Kallos ima svoje podružnice i edukatore u nekoliko zemalja i ima velike planove proširiti broj svojih distributera. 
Duga je lista zemalja odakle dolaze Kallos studenti : Mexico, Chile, Peru, Costarica, USA, Nizozemska, Srbija, BiH, Makedonija, Bugarska, Litva, Litvanija, Austrija, Njemačka, Slovenija, Belgija, Švicarska, Danska, Velika Britanija, Norveška... 
Martina je iznimno cijenjen predavač i rado slušan gost na kongresima diljem cijelog svijeta , a 2018. izdaje prvu knjigu za ekstenzije trepavica, Ekstenzije trepavica, od A do Ž, prevedenu na nekoliko jezika, koja je temelj znanja svakog lash tehničara. 
2020, otišla je korak dalje te napisala NOVO izdanje knjige. 
The LASHBOOK, nastavak na prijašnju knjigu, ali sada upotpunjen sa naprednim, novijim informacijama. Ukoliko niste, obavezno nabavite svoj primjerak. 
Obje knjige su već sastavni dio Kallos edukacija i temelj učenja za svakog studenta. 
Martina će za sebe reći da je edukatorica i poduzetnica. U posljednje vrijeme, najviše poduzetnica, koja se pokušava uspješno voditi team ljudi koji čine Kallos brand. Iza sebe ima završenu opću gimnaziju, kozmetičku srednju školu, ekonomski fakultet te preko 50 edukacija, seminara i kongresa, na kojima je prisustvovala. 
Sretno udana, mama dva školarca i zaposlena u full speedu. 
"Stojim iza svega što Kallos brand predstavlja, te takve ljude tražim i u team. Osobno testiram svaki proizvod kada su u pitanju kolekcije i nadzirem rad salona, kada su u pitanju klijenti. Oduvijek sam voljela kreativu, ali sam vrlo stroga po pitanju kvalitete proizvoda i ne pristajem na lošije od onoga što sam zacrtala.
Studenti i korisnici naših proizvoda su mi najvažniji i u potpunosti smo posvećeni njihovim potrebama"
Xx
Martina

facebookinstagram email 

 

Martina Krajinovic Gulsun, owner of Kallos lash academy & studio and founder of Kallos Pro Lash Collection, professional eyelash extensions products.

One of the founders of lash extensions in Croatia, and a person responsible for the development of the "lash" industry, both in the Balkan countries and internationally.
She started her career as a beauty expert in her own beauty studio, but specialized in the field of eyelashes and eyebrows. She was a wanted top lash technician for a while, but she decided to change her focus to training and training on other technicians through the Kallos Lash Academy.
Through her experience in competitions, as a competitor and as a judge, she also organised the first competition in Croatia, the Lash Challenge, which, after several years, has reached international proportions and brings together the best judges from around the world.
Martina has won many international awards and recognitions, one of the last being a position in the TOP 3 lash INFLUENCER by choice of lash technicians and educators from around the world.
For the last few years, Martina's goal has been to produce the highest quality materials and to train lash technicians, not only in technical terms, but also in supporting their entrepreneurial activities. Through workshops, lectures, online lectures and support and various educations around the world, Kallos Academy prides itself on nearly 5,000 students.
Kallos has its affiliates and educators in several countries and has big plans to expand the number of its distributors.
There is a long list of countries where Kallos students come from: Mexico, Chile, Peru, Costarica, USA, Netherlands, Serbia, BiH, Macedonia, Bulgaria, Lithuania, Lithuania, Austria, Germany, Slovenia, Belgium, Switzerland, Denmark, United Kingdom ...
Martina is a highly respected lecturer and a keen-listening guest at conferences around the world, and in 2018 she published her first book "Eyelash extensions, from A to Z" , translated into several languages, which is the basis of every lash technician's knowledge.
This year, Martina went a step further and wrote a NEW edition.
The LASHBOOK, a continuation of the previous book, but now supplemented with advanced, recent information. If not, be sure to get your copy.
Martina will say that she is an educator and entrepreneur. Lately, mostly an entrepreneur, trying to successfully lead the team of people who make the Kallos brand. She graduated from gimnasium high school, cosmetics high school, college of economics and over 50 educations, seminars and congresses, which she attended.
Happily married, a mom of two and employed at a full speed.
"I stand behind everything that my brand represents, and I look for that kind of people in the team. I personally test every product when it comes to collections and supervise the work of salons, when it comes to clients. I have always loved fair play, professionalism, but also originality and creative expression. . I think I've found it all in my business and that's why I adore it. "
xx
Martina

 


    
You have successfully subscribed! | You have successfully subscribed!