Podaci o Firmi

CE - МАКОR d.o.o.
Trakošćanska ulica 23, 10360 Sesvete, Hrvatska
  • Vlasnik: Martina Krajinovic Gulsun
  • Registarsko tijelo:Trgovački sud u Zagrebu
  • Datum osnivanja: 8.6.2017.
  • MBS: 081105465
  • OIB: 47366287988
  • Matični broj: 4747135
  • Temeljni kapital : 2.654.45 EUR uplaćen u cijelosti
  • Poslovna Banka: Erste & Steiermärkische Bank
  • IBAN: HR8624020061100833341
  • Broj Računa : 2402006-1100833341

Cijene proizvoda izražene su u EUR i uključuju PDV. CE- MAKOR d.o.o može odrediti određene popuste na kupovinu putem Webshop-a ( putem koda za popust) koji se mogu odnosi na određeno vremensko razdoblje.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka odobravanja narudžbe.

Kontakt
+385-1-5601-159
info@kallosprolashcollection.com